زیباترین حضور

زیـبا تـریـن حضـور

ای عـشق بی کـرانه ی سیـال و جــاودان

خورشید راه و هــمــدل و همراز عاشقان

هــر ذرّه با نگاه تـو رقــصان و جلوه گـر

رقـصد به شوق روی تو عـالــم یکان یکان

زیـبــا تـریــن حضور و نهانی ز چَشمهـا

نبـض حـیات می دهی ای نــور جسم و جان

گــه آشکـار می شوی از مــوج خـنــده ای

گاهـی نهــان به اشک گُهــر بار و دُر فشان

گاهــی مـیـان نعــره ی مستـانـه جلــوه گــر

گـه پــرده دار بغــض گـلــو گیر و بی نشان

هــر د م پـیـام تــازه به مــا مـیــرسد ز تــو

گـاهــی به قــا صدان بهاری و گــه خـــزان

جا نـهــا ز جام شوق تو مستا نه می کِشـَنـد

پـیــمـا نه های د م به د م ای نور بی کــران

هــر د م ز فـیــض بوی تودارم مـشام خـوش

هـمــواره چون نفس به “کـریما” بمان، بمان

5 thoughts on “زیباترین حضور

  1. شیخ نهایی says:

    درود بر کریمای عزیز
    عزیز دل ، آخرین پست رو فقط دیدی ، یکی برو پایین پست بعدی را تحت عنوان “بر همان جایی که میسوزد بریزید اب را” بخون ، مسابقه اونجاست !
    شاد باشی

Comments are closed.