مهرو همدلی

آمد بهار تازه  که دستی دآوریم

سر سبزو شاد تازه گلی دیگر آوریم

داروی درد کهنه ی ما مهرو همدلی ست

ای مهربان بیا که غم از دل در آوریم

بارد ز ابر تفرقه رگبار فتنه ها

باز آ که زیر چتر تفاهم سر آوریم

………

2 thoughts on “مهرو همدلی

 1. دکتر آرزو صفایی says:

  درود استاد نیکو سرشت
  سپاس که مرا از مهرتان بی بهره نمیگذارید
  سروده زیبایتان که خود قصیده ای است زیبا در عین کوتاهی کلام بسیار گویا و عمیق است و لپ مطلب را به حق ادا کرده تا پاچه خواری و تملق هست تفرقه و ریا نیز در این وادی رقصان است
  درود بر شرف شاعرانگیتان
  پابنده باشید زیبا دل استاد

Comments are closed.