کبوتران قلم

کبو تران قلم
 

مـــریــد ســاده دل و چشم بستـــه می خواهد

 

 


«کسیـــکــه اّیــیـنه ها را شکسته می خواهد»

 


نگـــــاه بـــرده پسنـــد از خلیفه هــای خـــدا


هــــمــا ره فکر به زنجیر بسته می خواهــد

 


نگـــاه قـــــــدرت مطلق تمـــا م مــرد م را


چو گلّه صف به صف و دسته دسته می خواهد


غـــلام پـــرده ی شـــب ســـدّ راه روشنی است


چگـــونه صبـــح سپیـــــد خجـــسته می خواهد؟


بهیــــن گزیــنه ی شب رو چراغ خاموش است


دو پلـــــک بســته و چشمــان خسته می خواهــد


کبــوتــران قــــلم بــــال نــور می طــلــبنـد


اگـــر چـه دشمنــشان پــر شکسته می خواهـد


خـــدای شعــر و هنـــر شاعــران حق گـــو را


ز خـــود گذشتـــه و از بنــد رستــه می خواهـــد


مـــرام عشـــق«کــــریما» نگاه شاد و خوش است


ولــی مــریـــد ز دنیــا گســسته می خوا هـــد

6 thoughts on “کبوتران قلم

 1. آرزو صفایی says:

  فراوان درود استاد نیکو خرد
  خوانش سروده هایتان برای من بسان تنفس در هوای خوش مهرورزی است
  با اینکه چندمین بار است که میخوانم اما باز همان سرخوشی را برایم دارد
  امید که قلمت در دریای ادب همچنان نویسا باد و جاوید
  نفست بیش باد

  • محمود کریمی نیا says:

   درودو صد درود بر فرهیخته ی نیکوسرشت ونژاده ی تبار پارت خانم دکتر صفایی

   نگاه مر ورزتان رارج مینهم و می آموزم از اینهمه ادب ومتانت وشخصیّت ادب پرور شما

   همواره سلامتی ودلشادی شما را خواهانم.

  • محمود کریمی نیا says:

   درود بر جناب  رئیسی گرگانی

    

   سپاس فراوان از حضور حضرت عالی وا براز لطفتان

   بهترین هارا برای شما آرزومندم

Comments are closed.